Hemstädning

Alla rum:
•    Damning/avfläckning av väggar
•    Våttorkning av snickerier, ex. taklister, dörrlister och golvlister
•    Våttorkning av dörrar och fast inredning tex. garderober
•    Våttorkning av element och synliga ledningar och rör
•    Slutligen dammsugs alla golv och våttorkas.
I köket:
•    Våttorkning av skåp och lådor utvändigt
•    Avfettning och rengöring av spis och ugn, samt rengöring bakom
•    Rengöring av arbetsbänkar, diskbänk och diskho
•    Ventelation och spisfläkt rengörs utvändigt
I dusharna:
•    Rengöring och avkalkning av kakel och fogar
•    Handfat och toalett rengörs och avkalkas in- och utvändigt
•    Övrig intredning görs ren
•    Golvbrunn rengörs utvändigt. Vi rensar ej avlopp